Close

CERMAT: Učitelé jsou příliš mírní, známku u přijímaček obhájil jen zlomek jedničkářů

V pořadu České televize Události vysílaném dne 8. října 2015 nás zaujala reportáž týkající se přijímacích zkoušek na střední školy ve vztahu k matematice. Vyplývá z ní jediné. Přípravu na přijímací zkoušky není radno podceňovat.

Nejprve si v krátkosti představme společnost CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jedná se o příspěvkovou organizaci Ministerstva školství původně pověřené přípravou reformované maturitní zkoušky. Podle jednotných testů CERMATu by se již v nadcházejícím školním roce 2016/2017 měly realizovat i přijímací zkoušky na střední školy.

Proč? Jedním z hlavních důvodů je rozdílnost při známkování žáků na jednotlivých školách. Zatímco na jedné základní škole se žák řadí mezi jedničkáře, na druhé přísnější by se řadil třeba mezi trojkaře. U přijímaček je pak jedničkář díky prospěchu zvýhodněn před ostatními, i když jeho znalosti nemusí klasifikaci odpovídat.

Na tento fakt poukázal právě zveřejněný průzkum CERMATu.

Kompletní výsledky jedničkářů v příjmacích testech z matematiky

  • 1 – 17%
  • 2 – 37%
  • 3 – 32%
  • 4 – 12%
  • 5 – 1%

Co čísla říkají? Svoji známku by podle testů obhájilo jen 17% jedničkářů, 37% by mělo dvojku, 32% trojku, 12% čtyřku a 1% dokonce pětku.

V průměru učitelé své žáky známkuji o 1,5 stupně lépe, než je realita.

Má-li vaše díte už vybranou školu a víte, že se na ní dělají přijímačky z matematiky, nepodceňujte přípravu na ně, jak již je uvedeno výše. Využitím individuálního doučování matematiky máte jistotu nezávislé konzultace a důkladné zvládnutí všech okruhů, které se mohou u zkoušek objevit.

Zdroj obrázku: ČT 24