Close

Prof. Jan Sokol: Matematika učí děti přesněji myslet

Minulý týden jsem byl na pracovní návštěvě jedné kolínské střední školy. Měl jsem možnost projít snad celou školu po boku paní ředitelky, ukazovala mi jejich učebny a vedli jsme krátký a milý rozhovor s učitelkami matematiky. Na škole zrovna probíhal projektový den. Z toho, co jsem slyšel, jsem zřejmě zčásti pochopil, o co se jedná. Studenti vymýšleli zajímavá témata k zamyšlení pro své mladší vrstevníky ze základních škol, kam se za nimi chystali vydat.

Náměty byly různého charakteru. Usoudil jsem tak z toho, že jedna skupina připravovala diskuzi na téma drogy, zatímco další si chtěla vzít „Co nám přináší matematika“. Z vyprávění jsem se dozvěděl, že paní učitelka „obrátila“ matematiku proti studentům, ať si na to zkusí odpovědět sami. A bylo ticho…

A mě to donutilo přemýšlet. Do toho jsem narazil na názor Jana Sokola na Aktuálně.cz z roku 2011. Profesor Jan Sokol je vysokoškolský pedagog, který působil v roce 1998 i ve funkci ministra školství.

V článku uvažuje ze široka nad tím, že dnešní studenti vlastně ztratili potřebu „chtít něco vědět a umět“. V době internetu jim prý připadá zbytečné se něco učit, když si to mohou jedním kliknutím najít. A velmi rychle si na to zvyknou. První kroky k probuzení zájmu musí vést od učitele.

Dále uvádí, že až po vyjasnění toho, čím chceme děti zaujmout se můžeme zamyslet o učivu i z hlediska jeho užitečnosti. V každé době se názory na užitečnost konkrétní dovednosti či předmětu různí. Zatímco před 50 lety byl považován za nejdůležitější těsnopis, pak přišlo na řadu programování a tak dále. Matematické znalosti nepatří mezi ty, které by ohlodal zub času.

Podle profesora Sokola užitečnost matematiky nespočívá v tom, že se děti naučí řešit rovnice, ale v tom, že se učí přesněji myslet. Proto je nenahraditelná a musí být povinná.

Citace: „Základem musí být srozumitelné činnosti běžného zacházení s čísly, pochopení jejich smyslu i zákonitostí, porozumění pro statistické metody i jejich omezení a také schopnost spolehlivého odhadování, které dnes tolik chybí.“

Souhlasíte? Já ano.

Foto:„Jan Sokol“ od V. Pokorný – Vlastní dílo. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.